Uncategorized

Exemple de cuvinte formate cu prefixoide

Devise: A fi Împreună este un început. Majoritatea prefixoidelor ţin de ADJECTIV (Aero-, macro-, micro-, Neo-, Paleo-etc. Substantivele Comune pot fi clasificate în trei categorii, după felul termenilor componenţi. Compuse formate DIN prefixoid şi sufixoid: oscilogramă, stereotomie, irenologie, poligon, serigrafie, termogramă, cosmonaute etc. Remarcând caracterul efemer al acestor creaţii, Florica Dimitrescu le consideră importante pentru a démonstra “vitalitatea” prefixoidelor (Pag. Finuta, formarea Lista în Limba română. Prefixele sunt îmbinări de sunete (uneori, un singur sunet) Care, ataşate la începutul unui cuvânt, îi modifică sensul. Sub aspectul categoriei morfologice a cuvântului-bază, numeroase prefixoide se pot ataşa Atât substantivului, Cât şi adjectivului: Aero-(aerotermă, aerospaţial); agro-(Agroturisme, AGROALIMENTAR); Auto-(autocurăţare, autoimun (; Balneo-(balneokinetoterapie, balneofizioterapeutic); bio-(bicombustiil, bioénergétique); cancerI-/cancero (cancerogeneză, cancerigen); carbo-(Carbogel, carbogazos); celulo-(celulochimic, celulomicrobian); Ciclo-(cicloturiste, cicloturistique); Cine-(Cineclub, cinecromatic); cRIO-(crioşoc, criogen); Cromo-(cromotologie, cromosferic); Crono-(cronobiologic, cronofag); cvadri-(cvadriofonie, cvadriofonic); cvasi-(cvasitotalitate, cvasiunanim); Deca-(décasecundă, décennale); ECHI-(echidistanţă, echidistant); ECO1-(ecocardiograf, ecocardiografic); ECO2-(ecosistem, Ecologic); électro-(electrofiltru, Electroacustic); electrono-(electronografie, electronografic); endo-(endoprotéză, endonazal); Energo-(energofagie, energofag); Ergo-(ergoterapie, ergonomique); Etno-(etnocentrisme, etnocentriste); ETO-(etologie, etolog); euroţ (euroregiune, Euroregional); Fito-(fitotron, fitosanitar); Fono-(fonoconfort, fonoabsorbant); foto1-(fotocoagulare, fotocromatic); FOTO2-(fotoclub, fototelegrafic); géo-(géocancerologique, géodinamique); geronto-(gerontolog, gérontologic); Helio-(héliocentrală, hélioénergétique); hemo-(hemodializă, hemodinamist); Hidro-(hidroagregat, hidrogeologic); Hipno-(hipnopedic, hipnosugestiv), Holo-(holografie, holografic); Homo-(homogrefă, homosexuel); imuno-(imunodifuzie, imunosupresiv); laparo-(laparoscop, laparoscopique); magnéto-(magnétocardiogramme, magnétocardiografic); Meta-(metaartă, metaartistic); Meteo-(météopatie, météorutier); Mezo-(mezoterapie, mezotermal); micro-(microanchetă, MICROCHIRURGICAL); MIMO-(mimodramă, mimoplastic); Mini-(miniaragaz, minijupat); mono-(monografist, monoclonal); multi-(multidimensionalitate, Multianual); Narco-(narcotrafic, narcotizant); néo-(néocomunisme, néocomuniste); neuro-(neurobiologique, neuroendocrine); para-(paracivilizaţie, paraliterar); plasmo-(plasmochimie, plasmochimic); poli-(polişansă, policalificat); psiho-(psihosociologic, psihosociologie); Radio-(radioimpuls, radiospectroscopie); semi-(semiconservă, semiaride); Seri-(serigrafie, serigrafiat), séro-(sérodiagnostic, séropozitiv); socio-(sociobiologique, sociogonic); stéréo-(stéréogramă, stéréofonique); tele1-(téléconférences, télégènes); (telecabină, teledetectat); Termo-(termogramă, termoplastique); tri-(triréacteur, trietajat); Uni-(unidimensionalizare, unisexe); vidéo (vidéoclip, videofonic); Zoo-(zooinstantaneu, zoobotanic) [23].